Missie

Het doel van de vereniging is het creëren en onderhouden van een netwerk voor deskundigheidsbevordering, professionalisering en profilering van een ieder die professioneel betrokken is bij academische communicatieve vaardigheden. Dit willen we bereiken door:
 
  • Het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en materiaal;
  • Het houden, respectievelijk organiseren van bijeenkomsten met lezingen, seminars, workshops en dergelijke;
  • Het (doen) ontsluiten van kennis en ervaring door middel van publicaties, databases en discussies;
  • Het communiceren met relevante groepen buiten het netwerk;
  • Alle andere middelen en activiteiten die voor onze doelstellingen bevordelijk kunnen zijn.
De spelregels van de vereniging zijn terug te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement. Beide zijn in 2014-2015 herzien.