Oproep voor bijdragen NACV-dag 2023

NACV-meeting 2023

 

17e NACV-dag: Leuven, 10 februari 2023

 

Update: Enthousiast geworden? Het conceptprogramma is nu beschikbaar. Je vindt het hier. Of schrijf je direct in: Inschrijfformulier. 

 

Oproep voor Bijdragen / Call for Contributions

Van instroom tot uitstroom: academische communicatieve competenties doorheen het hoger onderwijs

Na twee coronajaren is het opnieuw tijd voor een fysieke ontmoetingsdag. Voor het eerst zal de NACV-meeting in Vlaanderen plaatsvinden, meer bepaald aan de KU Leuven, bij het Universitair Talencentrum ILT en de Faculteit Letteren.

In de media zie je regelmatig berichten over de dalende taalvaardigheid van studenten. Maar hoe is het nu echt gesteld met de taalvaardigheid en met de communicatieve vaardigheid van onze startende studenten? Hoe meten we dit en wat zijn de gevolgen hiervan? Hoe kunnen we studenten hierin optimaal begeleiden doorheen hun hele onderwijscarrière? Welke tools en methodes kunnen ons hierbij helpen? En hoe stemmen we onze leerlijnen af op de verwachtingen van de arbeidsmarkt?

Tijdens deze editie focussen we op de communicatieve vaardigheden van studenten tijdens hun studieloopbaan, van instroom tot uitstroom. Hieronder volgen enkele mogelijke invalshoeken, maar andere benaderingen van het thema zijn zeker ook welkom.

 • De instroom: In deze sessies staan de talige en communicatieve startcompetenties van studenten centraal, de impact ervan op studiesucces en de mogelijkheden tot ondersteuning binnen en buiten het curriculum.
 • De doorstroom: Hier kijken we naar hoe de taal- en communicatievaardigheden van studenten evolueren tijdens hun studieloopbaan en hoe docenten dit proces kunnen ondersteunen en/of evalueren.
 • De uitstroom: Voorstellen die focussen op uitstroom kunnen ingaan op de talige en communicatieve eindcompetenties van studenten en hoe die optimaal afgestemd kunnen worden op de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

 

Je kunt kiezen voor een van de volgende vormen:

 • Lezing (30 min.): 20 min. presentatie + 10 min. Q&A
 • Workshop (keuze tussen 30 min. of 60 min.): interactieve sessie rond een thema waar je zelf al heel wat expertise in hebt.
 • Casus + discussie (30 min.): je krijgt 10 min. om je casus voor te stellen. Schets het probleem. Zeg ook wat je tot nu toe al doet en waar je tegenaan loopt of wat je graag wil bespreken met de groep. Daarna volgt een discussie van 20 min. met de deelnemers.
 • Pitch je project: stel je project in 5 min. voor. Daarna is er ruimte om met de andere deelnemers te overleggen en feedback te geven/krijgen. Er zijn 2 à 3 pitches per sessie.

 

De voorstellen omvatten minimaal 150 en maximaal 300 woorden en bevatten in ieder geval het onderwerp, het doel van je bijdrage en voor wie je bijdrage interessant kan zijn. Geef bij een workshop aan hoe de interactieve component vorm zal krijgen en bij een casus met discussie hoe je die wilt vormgeven.

 

Graag ontvangen wij je abstract uiterlijk 30 oktober 2022. Je kunt daarvoor het volgende formulier gebruiken.  

Eind november laten wij weten of je abstract wordt geaccepteerd. Meerdere bijdragen van eenzelfde instelling zijn toegestaan, maar bij de selectie zullen wij streven naar een zo adequaat mogelijke spreiding.

 

Inschrijving 

In december ontvang je de officiële uitnodiging voor de NACV-dag 2023 met het programma en informatie over de inschrijving.

 

 

Wij kijken uit naar je voorstel! 

Met hartelijke groet, 

 

Het organisatiecomité van de 17e NACV-dag

 

_________________________________________________________________________________________________

17th NACV day: Leuven, 10 February 2023

Call for Abstracts

From start to finish: academic communicative competencies throughout higher education

 

After two years of digital meetings due to Covid, it is high time to meet in person once again. For the very first time, the NACV meeting will be held in Flanders, and will be hosted by ILT (Leuven Language Institute) and the Faculty of Arts of KU Leuven. 


The media frequently report on students’ declining language skills. But what is the real state of students’ language  and communication skills at the beginning of their academic careers? How can we measure this and what are the consequences? What is the best way to coach students throughout their academic career? What tools and methods can help us in this process? And how do we adapt our curriculum to the expectations of the labour market? These are the issues that we wish to tackle during the 17th NACV day, which focuses on students’ communicative skills throughout higher education, from start to finish.

 

We welcome contributions in one of the following formats:

 • Presentation (30 min.): 20 min. talk + 10 min. Q&A
 • Workshop (30 min. or 60 min.): interactive session on a topic in which you have extensive expertise
 • Case + discussion (30 min.): you have 10 min. to present your case. Give a brief outline of the problem. Explain what you have done so far and what you are struggling with or what you would like to discuss with the group. This is followed by a 20-minute discussion. 
 • Pitch your project: you present your project in 5 minutes, followed by a short discussion/feedback. Each session consists of 2 to 3 pitches.

 

Abstracts should be 150-300 words and should at least include the topic, the aim of your contribution and its intended audience. If you submit a proposal for a workshop, please indicate how you will make it interactive. If you submit a proposal in the ‘case + discussion’ format, please indicate how you plan to organise the discussion.

 

The submission deadline is 30 October 2022. You can use this form to submit your proposal.  

We will let you know whether your proposal has been accepted by the end of November. We welcome multiple abstracts per institute, but in the selection process we will aim for wide representation.

 

Registration 

The official invitation for the 2023 NACV day – including the programme and registration information –  will be sent out in December.

 

 

We look forward to reading your proposals!

Kind regards, 

 

The 17th NACV day organising committee