Platform Academische Schrijfcentra

Werk je bij een academisch schrijfcentrum of overweeg je om er een op te zetten? Dan ben je welkom om je aan te sluiten bij het PAS: Platform Academische Schrijfcentra. Tijdens de expertmeeting op 27 januari 2016 heeft een aantal NACV-leden de wens uitgesproken om meer informatie en ervaringen te delen over het opzetten en organiseren van academische schrijfcentra. Binnen het NACV is daar ruimte en expertise voor en is hiervoor een platform ingericht: het PAS.

Het NACV-PAS komt een aantal keer per jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen als: Hoe worden tutoren opgeleid? Welke tutortechnieken worden er gebruikt? Hoe zorgen schrijfcentra ervoor dat de kwaliteit van de tutorgesprekken voldoende blijft? Hoe evalueren we de gesprekken? Hoe verbeteren we de PR? Wat weten we eigenlijk over het effect van schrijfcoaching?

De bijeenkomsten vinden plaats op wisselende dagen maar vaak in Utrecht (de Uithof). Er is een roulerend voorzitterschap. Na Martin Baasten (Leiden), Sietske Bongenaar (UvA), en Griet Coupé (Academisch Schrijfcentrum Nijmegen) is het stokje nu in handen van Janneke Kelter (Haagse Hogeschool). Je kunt je bij deze NACV-groep aansluiten door een mail te sturen aan: j.kelter@hhs.nl. 

Binnen het PAS is ook een subgroep “Onderzoek”; deze groep verzamelt onderzoek naar schrijfcentra en onderzoekt mogelijkheden om de kennis via onderzoek te vergroten. Penvoerder van deze groep is Wout Waanders (HAN): Wout.Waanders@han.nl.