Het bestuur van het NACV bestaat uit:

  • Joy de Jong, Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • John O’Sullivan, Universiteit Leiden (penningmeester)
  • Gea Dreschler, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Sarah Dresden, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit


Joy de Jong: In 1990 gaf ik mijn eerste cursus academisch schrijven aan studenten van de Universiteit Utrecht. Dit werkveld heb ik in de loop der jaren uitgebreid naar promovendi en naar mensen die academische schrijvers begeleiden. Ik promoveerde in 2006 op een onderzoek naar scriptiegesprekken. In 2007 werd ik coördinator van het Schrijfcentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen en negen jaar later ben ik overgestapt naar het Skills Lab van de Universiteit Utrecht, dat ook een Writing Centre herbergt. Daarnaast geef ik nog steeds met veel plezier cursussen en workshops aan studenten, promovendi en begeleiders. In 2010 verscheen mijn Handboek Academische Schrijven. Hiervan is ook een Engelse editie – ook voor promovendi (Effective Strategies for Academic Writing).

Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het NACV doordat ik ook zitting had in de groep die de basis legde voor de vereniging. In 2012 kwam ik in het bestuur, eerst als lid en secretaris; met het vertrek van Angeniet Kam heb ik de voorzittershamer van haar overgenomen.


John O’Sullivan: Ik ben docent en coördinator van het onderwijsprogramma Communication in Science (CIS) van de faculteit Geneeskunde van het LUMC, Leiden. CIS is een gewaardeerde onderwijslijn voor academische wetenschappelijke communicatieve vaardigheden. CIS geeft onderwijs aan studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen in het Nederlands en in het Engels op bachelor-, master- en PhD-niveau. Sinds vijf jaar geef ik leiding aan het programma en ik ben tien jaar werkzaam als lijndocent in het LUMC. In het verleden heb ik ook Engels taalvaardigheidsonderwijs gegeven op hbo-niveau.

Gea Dreschler: Ik ben universitair docent Engelse taalkunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam en programmamanager van de Engelse tak van het Academic Language Programme (ALP). Het ALP is een initiatief van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en als ALP verzorgen we cursussen en modules binnen de curricula van verschillende bachelor- en masteropleidingen aan de VU. Ook bieden we cursussen aan voor promovendi. Mijn liefde voor schrijfonderwijs begon toen ik tijdens mijn promotie aan de slag ging bij het Schrijfcentrum van de Radboud Universiteit.

Sarah Dresden: Ik werk freelance als junior trainer academische communicatie ((phd-)cursussen academische schrijfvaardigheid, debatteren, presenteren) voor Radboud In’to Languages, het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit. Daarnaast verzorg ik privéschrijfbegeleiding aan promovendi en werk ik als (eind)redacteur van educatieve en academische teksten. Voorheen was ik werkzaam als docent Academic Skills aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en als schrijfcoach op het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen.