NACV-meeting

NACV-meeting  2024

Op 19 januari 2024 vindt de volgende NACV-meeting plaats, in Nijmegen. Voor de Oproep voor bijdragen, klik hier.

NACV-meeting 2023

Van instroom tot uitstroom: academische communicatieve competenties doorheen het hoger onderwijs

Leuven, 10 februari 2023
 

Na twee coronajaren is het opnieuw tijd voor een fysieke ontmoetingsdag. Voor het eerst zal de NACV-meeting in Vlaanderen plaatsvinden, meer bepaald aan de KU Leuven, bij het Universitair Talencentrum ILT en de Faculteit Letteren.

In de media zie je regelmatig berichten over de dalende taalvaardigheid van studenten. Maar hoe is het nu echt gesteld met de taalvaardigheid en met de communicatieve vaardigheid van onze startende studenten? Hoe meten we dit en wat zijn de gevolgen hiervan? Hoe kunnen we studenten hierin optimaal begeleiden doorheen hun hele onderwijscarrière? Welke tools en methodes kunnen ons hierbij helpen? En hoe stemmen we onze leerlijnen af op de verwachtingen van de arbeidsmarkt?

Tijdens deze editie focussen we op de communicatieve vaardigheden van studenten tijdens hun studieloopbaan, van instroom tot uitstroom. Het programma vindt je hier. 

Expertmeeting  2019

Diversiteit: uitdaging voor het academische communicatieonderwijs?

Amsterdam, 1 februari 2019
Tijdens de NACV Expertmeeting 2019 willen we verkennen wat de verscheidenheid in studentenpopulatie concreet betekent voor het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden en hoe wij als docenten met deze ontwikkelingen om willen en kunnen gaan. Wat zijn de behoeftes van deze verschillende doelgroepen in verschillende onderwijssituaties? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen binnen deze doelgroepen effectief bereiken? Hoe gaan we om met een gevarieerde samenstelling van groepen in ons onderwijs? Welke rol spelen culturele verschillen?

Expertmeeting  2018

Van overheadprojector naar smartboard: technologie in academisch communicatieonderwijs

Delft, 2 februari 2018
De 14e Expertmeeting staat in het teken van technologie binnen het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden. Het doel van deze dag is het delen van ervaringen met en kennis over onderwijs in academische communicatieve vaardigheden. Met dit jaar in de schijnwerper: technologische hulpmiddelen binnen ons onderwijs.