NACV-dag

17e NACV-dag: Leuven, 10 februari 2023

 

 Het (concept)programma is nu beschikbaar! Je vindt het hier

 Enthousiast geworden? Schrijf je hier in: Inschrijfformulier.

 

 

 

Oproep voor Bijdragen / Call for
Contributions

Van instroom tot uitstroom: academische communicatieve
competenties doorheen het hoger onderwijs

 

 

Na twee coronajaren is het
opnieuw tijd voor een fysieke ontmoetingsdag. Voor het eerst zal de
NACV-meeting in Vlaanderen plaatsvinden, meer bepaald aan de KU Leuven, bij het
Universitair Talencentrum ILT en de Faculteit Letteren.


In de media zie je regelmatig berichten over
de dalende taalvaardigheid van studenten. Maar hoe is het nu echt gesteld met
de taalvaardigheid en met de communicatieve vaardigheid van onze startende
studenten? Hoe meten we dit en wat zijn de gevolgen hiervan? Hoe kunnen we
studenten hierin optimaal begeleiden doorheen hun hele onderwijscarrière? Welke
tools en methodes kunnen ons hierbij helpen? En hoe stemmen we onze leerlijnen
af op de verwachtingen van de arbeidsmarkt?

Tijdens deze editie focussen we
op de communicatieve vaardigheden van studenten tijdens hun studieloopbaan, van
instroom tot uitstroom. Hieronder volgen enkele mogelijke invalshoeken, maar
andere benaderingen van het thema zijn zeker ook welkom.

 

 • De instroom:
  In deze sessies staan de talige en communicatieve startcompetenties van
  studenten centraal, de impact ervan op studiesucces en de mogelijkheden tot
  ondersteuning binnen en buiten het curriculum.
 • De doorstroom:
  Hier kijken we naar hoe de taal- en communicatievaardigheden van studenten
  evolueren tijdens hun studieloopbaan en hoe docenten dit proces kunnen
  ondersteunen en/of evalueren.
 • De uitstroom:
  Voorstellen die focussen op uitstroom kunnen ingaan op de talige en
  communicatieve eindcompetenties van studenten en hoe die optimaal
  afgestemd kunnen worden op de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

 

Je
kunt kiezen voor een van de volgende vormen:

 • Lezing (30 min.): 20 min.
  presentatie + 10 min. Q&A
 • Workshop (keuze tussen 30 min. of 60
  min.): interactieve sessie rond een thema waar je zelf al heel wat expertise
  in hebt.
 • Casus + discussie (30 min.): je krijgt 10
  min. om je casus voor te stellen. Schets het probleem. Zeg ook wat je tot nu
  toe al doet en waar je tegenaan loopt of wat je graag wil bespreken met de
  groep. Daarna volgt een discussie van 20 min. met de deelnemers.
 • Pitch je project: stel je project in 5
  min. voor. Daarna is er ruimte om met de andere deelnemers te overleggen en
  feedback te geven/krijgen. Er zijn 2 à 3 pitches per sessie.

 

De
voorstellen omvatten minimaal 150 en maximaal 300 woorden en bevatten in ieder
geval het onderwerp, het doel van je bijdrage en voor wie je bijdrage
interessant kan zijn. Geef bij een workshop aan hoe de interactieve component
vorm zal krijgen en bij een casus met discussie hoe je die wilt vormgeven.

 

Graag
ontvangen wij je abstract uiterlijk 30
oktober 2022. 
Je kunt daarvoor het
volgende 
formulier gebruiken.  

Eind
november laten wij weten of je abstract wordt geaccepteerd. Meerdere bijdragen
van eenzelfde instelling zijn toegestaan, maar bij de selectie zullen wij
streven naar een zo adequaat mogelijke spreiding.

 

Inschrijving 

In
december ontvang je de officiële uitnodiging voor de NACV-dag 2023 met het
programma en informatie over de inschrijving.

 

 

Wij
kijken uit naar je voorstel! 

Met
hartelijke groet, 

 

Het
organisatiecomité van de 17e NACV-dag

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Dear colleague,

 

Below you can find the call for abstracts for the upcoming NACV day. We
are looking forward to your enthusiastic proposals!

 

 

17th
NACV day: Leuven, 10 February 2023

Call
for Abstracts

From start to finish: academic
communicative competencies throughout higher education

 

 

After two years of digital meetings due to Covid, it is high time to
meet in person once again. For the very first time, the NACV meeting will be
held in Flanders, and will be hosted by ILT (Leuven Language Institute) and the
Faculty of Arts of KU Leuven. 


The media
frequently report on students’ declining language skills. But what is the real
state of students’ language  and communication skills at the beginning of
their academic careers? How can we measure this and what are the consequences?
What is the best way to coach students throughout their academic career? What
tools and methods can help us in this process? And how do we adapt our
curriculum to the expectations of the labour market? These are the issues that
we wish to tackle during the 17th NACV day, which focuses on students’
communicative skills throughout higher education, from start to finish.

 

We welcome contributions in one
of the following formats:

 • Presentation (30 min.): 20 min. talk + 10
  min. Q&A
 • Workshop (30 min. or 60 min.): interactive
  session on a topic in which you have extensive expertise
 • Case + discussion (30 min.): you have 10 min. to
  present your case. Give a brief outline of the problem. Explain what you
  have done so far and what you are struggling with or what you would like
  to discuss with the group. 
  This
  is followed by a 20-minute discussion. 
 • Pitch your project: you present your project in 5
  minutes, followed by a short discussion/feedback. 
  Each session
  consists of 2 to 3 pitches.

 

Abstracts should be 150-300 words
and should at least include the topic, the aim of your contribution and its
intended audience. If you submit a proposal for a workshop, please indicate how
you will make it interactive. If you submit a proposal in the ‘case +
discussion’ format, please indicate how you plan to organise the discussion.

 

The submission deadline is 30 October 2022. You can use this form to submit your proposal.  

We will let you know whether your
proposal has been accepted by the end of November. We welcome multiple
abstracts per institute, but in the selection process we will aim for wide
representation.

 

Registration 

The official invitation for the
2023 NACV day – including the programme and registration information – 
will be sent out in December.

 

 

We look forward to reading your
proposals!

Kind regards, 

 

The 17th NACV day organising committee